adwokaci - Nowy projekt 9

Przejdź do treści

Menu główne:

adwokaci

Wysokość świadczenia alimentacyjnego nie bierze się z sufitu. Nie ma też żadnych konkretnych wskazań, co do tego ile konkretnie powinno dostawać dziecko od rodzica, który przestał mieszkać z nim po rozwodzie. Są natomiast czynniki, w oparciu o które określa się wysokość alimentów indywidualnie dla każdego dziecka. Przyznawaniu konkretnej ilości pieniędzy każdemu dziecku przyświeca zasada równej stopy życiowej. Według tej zasady, wysokość alimentów na dziecko uzależniona jest od stopy życiowej płacącego je rodzica. Inaczej mówiąc, chodzi o to, by materialny poziom życia dziecka nie uległ pogorszeniu na skutek rozwodu. Prawo dba tu o interes dzieci i o to, by nie karać ich w ten sposób za rozwód rodziców. Rozwód ten i tak zmienia całe życie dziecka, niech więc przynajmniej pod względem materialnym zostanie tak jak było. Kierując się zasadą równej stopy życiowej, sąd nie pomija indywidualnej sytuacji dziecka. Inaczej mówiąc, wysokość alimentów zależy też od wieku dziecka, dotychczasowego trybu życia, stanu zdrowia, specyficznych potrzeb itp. Wysokość alimentów na dziecko ustalana jest zgodnie z usprawiedliwionymi potrzebami biorcy świadczenia oraz z możliwościami majątkowymi i zarobkowymi płatnika. Kwotę, jaką co miesiąc będzie dostawać dziecko, wyznacza się po dokładnej analizie jego potrzeb. Nie bez znaczenia jest to ile zarabia i ewentualnie jakim majątkiem dysponuje rodzic mający płacić alimenty. Świadczenie alimentacyjne ma za zadanie zaspokoić podstawowe potrzeby dziecka. Pod pojęciem zarobków płatnika alimentów rozumie się coś więcej niż zarabiane przez niego pieniądze. Chodzi raczej o możliwości zarobkowe niż konkretne zarobki. Dlaczego właśnie tak? Dlatego, że doświadczenie pokazuje, że wielu płatników alimentów celowo zaniża własne dochody by płacić mniej. Sąd analizuje ile rodzic płacący alimenty może zarobić przy wykazaniu należytej staranności. Wysokość alimentacyjnego świadczenia na rzecz dziecka nie jest ustalana raz na zawsze. Każdy z rodziców może ubiegać się do sądu o jej zmianę.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego