adwokacina - Nowy projekt 9

Przejdź do treści

Menu główne:

adwokacina

 
Rozwód – warunki uzyskania i składowe wyroku
 
 
Wybierając kogoś na wspólne życie kierujemy się przekonaniem i nadzieją, że będzie trwało do końca naszych dni. Życie jednak często wymyka się z rąk i przebiega nie tak jakbyśmy tego chcieli. Dość powiedzieć, że rozwód nie dziwi już nikogo, a podziw wzbudzają pary, które przeżyły ze sobą kilkadziesiąt lat. Zarówno wejście w związek małżeński, jak i zerwanie go ma określone skutki prawne. Rozwodzić się można w dwóch trybach: bez orzekania winy za rozkład pożycia i z orzekaniem o winie za rozkład pożycia. W wariancie pierwszym, małżonkowie rozstają się za porozumieniem stron, i przynajmniej przed sądem nie oskarżają się wzajemnie i nie obarczają winą za zaistniałą sytuację. Wariant drugi, to rozwód, w którym orzeka się winę za rozkład pożycia, czyli jedna ze stron nie zgadza się na wariant pierwszy. Sąd może wówczas orzec winę za ów rozkład jednej lub obu stron. Przesłanką do orzeczenia rozwodu jest stwierdzenie przez sąd, że w danym małżeństwie doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Chodzi o więzi małżeńskie: gospodarczą, duchową i fizyczną, które zanikły całkowicie i trwale. Jeśli tylko całkowicie, sąd nie orzeka rozwodu, lecz proponuje parze udział w mediacjach lub separację. Określenie trybu rozwodu, czyli orzekanie lub nie orzekanie o winie za rozkład pożycia małżeńskiego, jest pierwszym elementem wyroku rozwodowego. W wyroku rozwodowym muszą znaleźć się także adnotacje odnoszące się do opieki nad dziećmi po rozwodzie. Opieka ta może być powierzona obojgu rodzicom, może powierzyć ją jednej stronie, a ograniczyć drugiej, może również ograniczyć, zawiesić lub znieść władzę rodzicielską jednej lub obu stronom. Wszystko zależy od sytuacji. Wariant wspólnej opieki możliwy jest tylko wówczas, gdy małżonkowie porozumieją się w tej sprawie i przedstawią sądowi rodzicielski plan wychowawczy. W wyroku rozwodowym nie może zabraknąć informacji o tym kto i na jakich zasadach będzie utrzymywał dzieci rozwodzącej się pary. Wyrok zawiera informacje z kim będzie mieszkało dziecko, kto będzie mógł jedynie kontaktować się z nim i będzie obciążony obowiązkiem alimentacyjnym.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego